...

Dotace a realizace klubovny

Díky dotaci z programu Rozvoje venkova SZIF a za pomoci MAS Slavkovské bojiště, byl realizován projekt: Vybavení klubovny spolku SK Křenovice nábytkem.

Leave a Reply